waymarking:start

Waymarking

Waymarking (čti vejmárking) je vedle geocachingu další projekt společnosti Groundspeak, který je provozován na internetové adrese www.waymarking.com. Projekt nahrazuje dnes již nepodporované virtuální a locationless cache. Ikdyž virtuální cache se nyní vrátily jako odměna pro některé kačery.

Podobně jako při geocachingu hra spočívá v hledání míst podle zadaných souřadnic. Rozdíl je však v tom, že se nehledají fyzické schránky (geocache). Návštěvníci mají zpravidla splnit na místě nějaký rozumný úkol, nejčastěji spočívající v pořízení fotografie. Mají potom právo vytvořit o své návštěvě zápis na internetu (log).

Místa označená souřadnicemi se nazývají waymarky, ty se řadí do různých kategorií. Každá kategorie má svou správcovskou skupinu, kterou může tvořit dva a více lidí. Skupina je poté zodpovědná za správu dané kategorie (uznávání nově založených waymarků, schvalování logů).

Waymarky je možno zakládat na kterémkoliv veřejně přístupném místě prakticky bez omezení, která platí pro zakládání fyzických geokeší. Omezení jsou jen dána konkrétní skupinou waymarku.

Kategorie
Waymarking má dva typy kategorií. Uživatelské kategorie jsou vytvářeny skupinami waymarkerů. Tyto uživatelské kategorie potom tvoří hlavní sekce kategorií. V sekcích jsou zpravidla spojeny související uživatelské kategorie.

Novou kategorii může vytvořit pouze správcovská skupina (minimálně velitel + dva oficíři). Její členové vyplní formulář popisující důvod vzniku nové kategorie a pošlou ho na Peer Review ke schválení.


Každá z hlavních kategorií se pak následně větví na další podkategorie,
takže k 6. 3. 2018 obsahovala databáze na waymarking.com 1118 kategorií.
Přehledný seznam kategorii je pak k dispozici na stránkách waymarkingu (složitěji přes profil hráče) a nebo na tady jednoduše.

Správcovské skupiny jsou na waymarking.com zodpovědné za správu svých kategorií. Základním úkolem členů těchto skupin je schvalování nově zakládaných waymarků a schvalování logů návštěvníků. Skupinu tvoří jeden velitel a libovolné množství oficírů a členů.
  • Velitel: Zakladatel skupiny, nejvýše postavený člen. Velitel může zvát nové členy, povyšovat je a udělovat jim povolení. Musí být PM.
  • Oficír: Je jmenován velitelem, pomáhá mu při správě kategorie dané skupiny. Může se účastnit volby nových členů, podílí se na rozhodování o schválení nových waymarků. Musí být PM.
  • Člen: Členové mohou podávat oficírům a veliteli návrhy ohledně rozvoje skupiny a spravované kategorie, sami ale nemají správcovská práva. Členem může být i BM.

Scavenger Hunt (velmi volně přeloženo jako lov na divokou zvěř) je jakousi nadstavbou waymarkingu. Cílem je v co nejkraší době navšítvit sérii náhodně vybraných waymarků v předem určené lokalitě. Na každém waymarku je nutno pořídit jeho fotografii a zalogovat návštěvu. Pokud úspěšně splníte kritéria logu na každém waymarku ze série, váš scavenger hunt bude kompletní a vy budete odměněni virtuálním bodem do vaší statistiky.
Pozn.: Přijde mi, že toto se moc nehraje.

  • waymarking/start.txt
  • Poslední úprava: 2023/08/25 21:51
  • autor: dmwadmin